Het Binnenstads Jongeren Koor (BJK) bestaat sinds 1968. Het is opgericht in de tijd dat jongerenkoren als paddenstoelen uit de grond rezen. De initiatiefnemer van het koor is de Heer Vader, het vroegere hoofd van de St. Josephschool. Met ongeveer 30 jongeren is het binnenstadsjongerenkoor van start gegaan. Het jongerenkoor beoogde een goede opluistering van de liturgie aangepast aan jongeren. Het was in die tijd gebruikelijk om de volledige mis in het latijn te zingen. Het jongerenkoor gaf echter de voorkeur aan Nederlandse liederen, omdat hierdoor ook de mensen in de kerk konden meezingen.

Tijdens het 10-jarig bestaan in 1978 bestond het koor uit maar liefst 42 leden. In al die jaren is de bezetting al vaak veranderd. Evenals de dirigenten, pianisten, het repertoire en de leeftijdscategorie van de leden.

Mariette, Erwin, Marjon, Hanneke, Jeffrey en Marjan zijn de dirigenten van de laatste jaren. Sinds mei 2016 staat het koor onder muzikale leiding van Eline. De muzikale begeleiding was in handen van o.a. Paul en Erna. Nu wordt het koor al 25 jaar begeleid door onze trouwe pianiste Margreet.

Het repertoire is, net als de kerkgangers, veranderd van uitsluitend Nederlandstalig naar een mix van zowel Nederlands, Engels, Latijn, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en zelfs Hebreeuws.

Hoewel vroeger de leden veelal doorstroomden van het kinderkoor binnen de St. Joseph parochie en dus al jong bij het koor kwamen, is dit de laatste jaren niet meer het geval en zijn de koorleden relatief ouder en blijven ook langer. De naam jongerenkoor is dan ook eigenlijk niet meer helemaal terecht, daarom hebben we onze naam aangepast naar het Binnenstads Jacobus Koor.  Nieuwe leden zijn de laatste jaren steeds vaker studenten of nieuwe inwoners van Enschede die op zoek zijn naar een gezellig koor.

Ondanks alle veranderingen is de gezelligheid, de liefde voor het zingen en de saamhorigheid al die jaren gebleven. Het koor is eigenlijk een soort vriendengroep geworden. Al die jaren heeft het koor eenmaal in de zes weken een mis op de zaterdagavond verzorgd in de St. Josephkerk en op de zondagmorgen in de St. Jacobuskerk. De laatste jaren zijn er ook missen verzorgd in andere kerken van de parochie.

Naast de viering proberen we ook af en toe een concert of bijzondere zangactiviteit te organiseren. In het verleden was dit regelmatig het korenfestival in Rijsbergen. Tussen 2000 en 2020 hebben we een aantal concerten samen met andere koren uit Enschede gegeven. In 2009 hebben we ons 40-jarig jubileum met een concert gevierd en in 2018 ons 50 jarig jubileum ook hebben we in dat jaar tijdens het 60-jarig jubileum van de volkskerstzang gezongen.

Hieronder staan een aantal foto’s met de verschillende samenstelling van de laatste jaren.

Het koor in 2022

 

Het koor in 2018 tijdens het 50 jarige Jubileum

 

Het koor in 2014
Het koor in 2013

 

Het koor 2010